Mezinárodně chráněná chovatelská stanice "Malý velký pes", 

reg. č. 92/17